Funktionsgarage för alla behov

Ett aktivt produktval där man själv gör det slutgiltiga valet är nästan alltid det bästa. Vid en bostadsanpassning är det inte alltid möjligt, och ibland är det till och med en installatör eller någon annan som fattar beslut utan att man själv är delaktig. Själv känner man alltid sin situation bäst och vi hjälper dig med den information som du behöver för att kunna göra det val som är bäst för just dig.

Speciellt utvecklat för förvaring av scooter och elrullstol

Klicka på bilden

Utrymme

Vårt funktionsgarage ger mer plats invändigt än alternativa lösningar och är speciellt utvecklat för förvaring av scooter och elrullstol. Det är rymligt, robust och enkelt att parkera i. Det är lättillgängligt och har gott om utrymme för överflyttning till och från rullstol.

Öppning och stängning görs enkelt med din mobiltelefon

Klicka på bilden

Öppna och stänga

Öppning och stängning görs enkelt med din mobiltelefon eller som alternativ med en separat fjärrkontroll. Med styrning via mobiltelefon slipper man extra tillbehör vilket underlättar vid begränsad rörlighet. Vid behov kan garaget även öppnas manuellt samt nödöppnas vid t.ex. strömavbrott. Vid beställning kan även öppningsmåttet begränsas om det finns höjdbegränsningar där garaget ska placeras. I fabrik förprogrammeras garaget så att luckan inte slår i eventuella hinder.

Garaget har en stabil konstruktion

Klicka på bilden

Material

Garagets stabila konstruktion gör att det under normala förhållanden har stor flexibilitet gällande placering. Materialet i väggar, golv och tak är inte fuktabsorberande och dess porfria ytskikt förhindrar påväxt av mossa mm. Det är därför lätt att hålla rent från både naturlig nedsmutsning och klotter.

Såväl golv som den medföljande rampen har ett totalt överlägset halkskydd

Klicka på bilden

Säkerhet

Såväl golv som den medföljande rampen har ett totalt överlägset halkskydd. Garaget levereras även med ett väl fungerande klämskydd som standard, och är byggt enligt maskindirektivet 2006/42/EG, samt enligt standard EN ISA 12100:2010. Garaget ska av funktions- och säkerhetsskäl förankras i marken med jordankare eller liknande beroende på markförhållande.

För att underlätta laddning så placeras hyllan för batteriladdaren på valfri plats

Klicka på bilden

El och laddning

För att underlätta laddning så placeras hyllan för batteriladdaren på valfri plats. Det finns dubbla eluttag som av säkerhetsskäl är fasta, utan lösa sladdar och kablar. All el och kabeldragning är integrerad i väggarna och bakom kåpor. Belysningen tänds och släcks automatiskt vid öppning och stängning genom sensorstyrning.

Med det integrerade elementet går det att hålla en frostfri och behaglig temperatur

Klicka på bilden

Vintersäkrat

Garaget är vintersäkrat och fordonet är väl skyddat från både regn och snö. Med det integrerade elementet går det att hålla en frostfri och behaglig temperatur. Det är välisolerat och konstruerat av det senaste materialet vilket ger låg energiförbrukning.

Mått

Yttermått golv: Bredd 1766 mm, djup 1725 mm
lnnermått golv: Bredd 1695 mm, djup 1650 mm Höjd: 1600 mm
Öppningsmått: Bredd 1695 mm, höjd 1950 mm, (individuell, fabriksinställd öppningshöjd kan fås vid önskemål)
Ramp: Bredd 1700 mm, djup 500 mm

Övrigt

Vikt: ca 195 kg
Elinstallation: 220-240V, fast installation
Eluttag: Dubbla, integrerade
Styrning: Automatisk öppning med fjärrkontroll+ Mobiltelefon
Säkerhet: Klämskydd (strömbegränsning). Garaget förankras i marken med hjälp av förankringsbeslagen på garagets sidor och jordankare eller liknande.
Belysning: Sensorstyrd LED-belysning
Färg: Grå RAL9006 (metallic), Grön NCS S 8010-G10Y

Artikelnr Beskrivning:
G101-0001 Funktionsgarage, grått
G101-0002 Funktionsgarage, grönt
G801-0007 Ramp Garage djup 850 mm
G801-0002 Ramp Garage djup 1200 mm
G801-0006 IR-fjärrstyrningspaket
G801-0009 Förstärkt golv
G801-0010 Kabelskydd

athena_funktionFunktionsgarage för alla behov