Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Lagen om bostadsanpassning ger möjlighet till bidrag för anpassning av bostäder. Anpassningens syfte är att möjliggöra ett fortsatt självständigt liv i eget boende även vid en funktionsnedsättning. Kommunen är ansvarig och skall utge bidrag där en ansökan inlämnats, behovet konstaterats och ett beslut fattats.

Bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassningslagen

Bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bidraget är att bibehålla förutsättningarna för ett självständigt liv och gäller för fasta funktioner i hemmet. Vad som anses som fasta funktioner för ett självständigt boende kan variera från kommun till kommun även om lagstiftningen skall tolkas likvärdigt. Ett gott exempel på hur bedömningen kan variera mellan kommunerna är ett funktionsgarage. De allra flesta kommuner anser dock att ett förvaringsbehov av ett fordon som nyttjas utifrån en funktionsnedsättning är grund för ett bostadsanpassningsbidrag. Samtidigt finns det kommuner som är av motsatt uppfattning. För att säkerställa hur just din kommun ställer sig i frågan bör en ansökan lämnas in. Om du sedan är missnöjd med kommunens beslut så kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det är inte ovanligt att förvaltningsrätten då gör en annan bedömning varefter beslutet ändras.

Vi hjälper dig att hitta rätt produkt vid en bostadsanpassning

Att välja produkt

Då du fått ett positivt beslut gällande bidrag så kommer valet av produkt och installatör. Här får du tillsammans med kommunen komma överens om hur aktiv du ska vara i processen. Vår rekommendation är att du ska vara delaktig för att få den bästa lösningen för din del. Bidraget är inte knutet till en specifik produkt utan till den lösning som produkten ska ge. Det är den beslutade kostnaden som sätter gränsen, vilket innebär att en likvärdig produkt kan väljas. Många gånger är kunskapen begränsad och produkter kan uppfattas som likvärdiga så ditt engagemang är viktigt och att du jämför produkter innan beslutet är fattat. Valet av produkt kommer trots allt att påverka, och vara en del av din vardag under lång tid.

Vi hjälper dig att hitta rätt installatör

Vi hjälper dig

Försök att skaffa så stor kunskap som möjligt och jämför produkter och dess egenskaper. Vi finns här för att hjälpa dig med den information du behöver. Det finns funktionsgarage på marknaden som vid blotta anblicken ser likvärdiga ut men som skiljer sig avsevärt gällande detaljer och vardagligt användande. Det är ingen egentlig prisskillnad varför valet av produkt är fritt och om din installatör inte känner till det så uppmana till en kontakt med oss. Alternativt så ger du oss kontaktuppgifter till installatören så tar vi kontakten istället. I det fall det skulle behövas så hjälper vi dig att få kontakt med installatörer med erfarenhet av våra produkter.

Kontakta oss direkt! 023-79 22 00

Hitta rätt Kommun?

Nedan kan du söka efter en direkt länk till din kommun. Klicka på kommunnamnet så kommer du till din kommuns informationssida gällande bostadsanpassning.

athena_funktionGarage via Bostadsanpassningsbidrag